Nikon Imaging | Norge | Europa


Vilkår og betingelser

Nikons vinter cashback-kampanje 2018

De som benytter seg av kampanjetilbudet bekrefter at de har lest «Vilkår og betingelser» samt «Spørsmål og svar» og at benyttelse av kampanjen innebærer aksept av disse betingelsene. «Spørsmål og svar» inngår i vilkårene, men dersom det oppstår en konflikt med «Vilkår og betingelser», vil sistnevnte gjelde.


 1. Dette tilbudet gjelder kun kjøp av ett eller flere av de produktene som er angitt i denne cashback-kampanjen.
 2. Tilbudet gjelder kjøp foretatt fra og med 1. november 2018 til og med 15. januar 2019. Siste dag for mottak av krav er 15. februar 2019.
 3. Kampanjen gjelder bare produkter som er levert og distribuert av NIKON UK LTD (nedenfor kalt «Nikon») i Norge. Du finner en liste over autoriserte Nikon-forhandlere på vårt nettsted, men vi anbefaler også å kontakte din lokale forhandler før du kjøper.
 4. NIKON UK LTD godtar ikke registreringer som gjelder produkter kjøpt på eBay eller Amazon (uansett om de er solgt som nye eller brukte) eller fra andre ikke-autoriserte forhandlere som selger produkter på Internett.
 5. Denne kampanjen gjelder ikke for brukte eller demo produkter, produkter som er renovert eller reparert, eller forfalskninger (inkludert varer omfattet av parallellhandel utenfor EU/EFTA).
 6. Produktene som omfattes av dette kampanjetilbudet er tilgjengelig så langt lageret rekker. Nikon er ikke ansvarlig for tilfeller der forhandlere ikke kan levere bestillinger av kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden.
 7. For å kreve cashback innenfor rammen av denne kampanjen må du fullføre en prosedyre på campaign.nikon.no. Følgende kreves for å fullføre registreringen:
  1. Dokumentasjon på kjøpet i form av en leselig kvittering eller faktura (med mottatt betaling) som tydelig viser butikkens navn, produktet og dato for kjøp. Elektronisk ordrebekreftelse godtas IKKE.
  2. Dokumentet må lastes opp digitalt til nettsiden for registrering, campaign.nikon.no. Vær oppmerksom på at ufullstendige registreringer vil bli avvist etter 15. februar 2019. Tilbudet innløses direkte via NIKON UK LTD, og skal ikke under noen omstendigheter innløses av forhandleren.
 8. Kampanjen er tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen, begrenset til produkter som er vist på campaign.nikon.no og kan ikke benyttes i kombinasjon med andre tilbud.
 9. Dette cashback-tilbudet forutsetter at samme person fortsatt eier de produkter som er kjøpt. NIKON UK LTD forbeholder seg retten til å tilbakekalle/kansellere betaling hvis produktet returneres eller videreselges.
 10. Kampanjen er åpen for personer som er 18 år eller eldre og bosatt i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet). Ansatte i Nikon og deres nærmeste familie, de som har oppdrag for Nikon eller andre som er yrkesmessig involvert i denne aktiviteten har ikke anledning til å benytte tilbudet.
 11. Tilbudet godtgjøres med et forhåndsbetalt MasterCard-kort. Nikon gjør sitt ytterste for å sende deg ditt forhåndsbetalte kort innen 45 dager fra mottak av gyldig søknad. Kortet er IKKE et kredittkort og har ingen tilhørende bankkonto. Det er et forhåndsbetalt kort, så du kan kun bruke beløpet som er på kortet og det er kun Nikon som kan sette inn penger på kortet. Nikon setter inn cashback-beløpet du er kvalifisert til (avhengig av hvilke produkter du har kjøpt) før kortet sendes og i samme valuta som kjøpet er foretatt. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke kan ta ut kontanter fra kortet og at du for alle kjøp som gjøres med kortet må bruke en PIN-kode. Når saldoen på kortet er brukt opp eller kortets utløpsdato er passert, kan kortet ikke lenger benyttes. Kortet er gyldig i to år og utløpsdato er preget på kortet. Du vil få tilgang til en personlig webside der du kan logge deg inn for å se saldoen på kortet ditt.
 12. Du finner svar på de fleste spørsmål på siden for Spørsmål og svar på campaign.nikon.no. Hvis kortet blir stjålet eller går tapt, kontakt oss på: +44 203 327 1991. Eventuelle ytterligere spørsmål rettes til Nikons kundestøtte på 67 82 74 00.
 13. Kampanjeansvarlig forbeholder seg retten til å verifisere alle søknader inkludert, men ikke begrenset til, navn og adresse. Nikon forbeholder seg retten til å avvise registreringer hvis det foreligger mistanke om bedrageri. Søknader som ikke oppfyller betingelsene blir regnet som ugyldige. Det samme gjelder søknader fra personer som blir funnet å ha misbrukt kampanjen på en eller annen måte. Nikons avgjørelse når det gjelder kampanjen er endelig.
 14. Kampanjeansvarlig kan videresende dine opplysninger til en tredjepart for behandling av søknaden, men kun for dette tilbudet. Kampanjeansvarlige vil kun benytte personopplysninger som er sendt inn i forbindelse med administrering av kampanjen og for garantien, og ikke i noen annen forbindelse. Person¬opplysningene dine vil bli behandlet konfidensielt av oss og gjennomførende samarbeidspartner i henhold til gjeldende lov om personopplysninger. Gå til www.campaign.nikon.no for å se kampanjens personvernregler. Du kan be om tilgang til dine personopplysninger, eller få korrigert unøyaktigheter, ved å sende en e-post til rm.uk@nikon.com. Ved å benytte deg av kampanjen aksepterer du bruken av personopplysningene dine som beskrevet..
 15. Hvis kampanjen ikke kan gjennomføres på grunn av omstendigheter utenfor kampanjeansvarliges rimelige kontroll, forbeholder vi oss retten til å trekke kampanjen tilbake eller endre detaljene for kampanjen. Vi vil imidlertid anstrenge oss for å unngå skuffelser for kundene.
 16. Dersom enkelte av disse klausulene skille vise seg å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke mulige å gjennomføre, vil de bli slettet og ikke gjelde for disse vilkårene. De øvrige bestemmelsene vil fortsatt gjelde uten begrensninger.

 17. Kampanjeansvarlig: NIKON NORWAY


Pengene tilbake på et forhåndsbetalt Mastercard®-kort.

Les mer om hvordan det gjøres og hvilke regler og betingelser som gjelder.

Les mer

Finn en forhandler.

Klikk her

Registrer deg nå.

Registrer kjøpet senest 15. februar 2019 for å benytte deg av tilbudet.

Registrer nå

Kontakt oss.

Om tapt Mastercard®
+44 203 327 1991

For spørsmål om registreringen, kontakt
nikon@claim-lookup.com

For generelle spørsmål om kampanjen
67 82 74 00